Spoléhej na Boha

Spoléhej na Boha

… Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Galatským 5,16

Věřím, že pokaždé, když prožíváme frustraci, je to proto, že jsme přestali spoléhat na Boha. Může vám to připadat jako příliš odvážné tvrzení. Zkusme si však uvědomit, že Bůh nám dal svého Ducha svatého a svou milost, která nám umožňuje obstát ve všem, co se nám postaví do cesty. Frustraci prožíváme tehdy, pokud přestaneme být závislí na Bohu a začneme se snažit něčeho dosáhnout vlastními silami.

Velice mi pomohlo, když jsem tomuto porozuměla. Pokaždé, když se objevila frustrace, jsem si uvědomila, že se snažím převzít úlohu Ducha svatého. Hrála jsem si na Ducha svatého mladšího!

Bojujete s duchem nezávislosti? Když odmítáte závislost na Bohu, tak vlastně říkáte: „Dobře, Bože. Jsem rád, že jsi blízko, ale podívej se, co dokážu!“ Závislost na Bohu ve všech oblastech se může zdát obtížná, je však klíčem k vítězství, které potřebujeme pro svůj každodenní život.

Když nás Bůh spasil, neřekl: „Tak, hotovo. Teď se začni snažit sám!“ Věčně nás vykoupil, což znamená, že pokud na něm zůstaneme závislí, povede nás a bude nám pomáhat.

V Galatským 5,16 na nás Písmo naléhá: „Duchem choďte a žádost těla nedokonáte“. Všimněte si, že není řečeno: „Nezávisle se snažte podřídit si tělo, potom nedokonáte jeho žádost.“ Ne, je řečeno, že máme chodit Duchem.

Učiňte tedy rozhodnutí, že přestanete žít nezávisle a místo toho budete spoléhat na Ducha svatého. Slibuji vám, že toho nebudete litovat!


Můžete se začít modlit

„Bože, Ty jsi vším, co potřebuji. Pomoz mi nespoléhat sám na sebe, ale důvěřovat a plně se spoléhat jen na Tebe.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon