Studuj Boží slovo a naslouchej Božímu hlasu

Studuj Boží slovo a naslouchej Božímu hlasu

Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. (2. Timoteovi 2,15)

Každý, kdo chce slyšet Boží hlas, musí také pečlivě studovat Boží slovo. Pro všechny ostatní způsoby, jimiž k nám Bůh může mluvit, platí stejné pravidlo. Jeho slova nikdy nebudou v rozporu s Písmem. Psané Boží slovo se řecky řekne logos, mluvené Boží slovo je v řečtině rhema. Bůh nám v konkrétních situacích připomíná své psané logos. Jeho rhema, slovo, kterým k nám promlouvá, možná není doslova vzato z Bible, v zásadě však vždy odpovídá tomu, co je v Bibli napsáno. Tímto způsobem si můžeme pomocí Bible ověřit, zda je to, co slyšíme, skutečně od Boha.

V psaném Božím slově logos si například nepřečteš, zda si máš koupit nové auto nebo jaký typ vozu si pořídit. K tomu potřebuješ Boží slovo rhema. Nicméně i když v Božím slovu nenajdeš konkrétní pokyny pro nákup automobilu, dozvíš se v něm mnoho věcí o moudrém jednání. Pokud si myslíš, že ti „Bůh řekl“, aby sis koupil určité auto, pak si ale uvědomíš, že by ses kvůli tomu na mnoho let velmi zadlužil, jistě ti dojde, že by takový nákup nebyl moudrý, a hlas, který jsi slyšel, nebyl Boží.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Logos + rhema = moudrost

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon