Tělesní a duchovní křesťané

… neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku? 1. Korintským 3,3

Existují dva druhy křesťanů, a my si musíme vybrat, ke které skupině chceme patřit. Chceme být tělesnými nebo duchovními křesťany?

Tělesní křesťané se snaží zalíbit lidem. Názor druhých je pro ně důležitější než poslušnost Bohu. Jsou nezralí a jejich jednání je založeno na emocích, dělají vždy to, na co si vzpomenou a co jim momentálně vyhovuje. Většinou bývají konfliktní, nespokojení, snadno se urazí a postrádají pokoj.

Duchovní křesťané pilně usilují následovat touhy Ducha svatého. Každý den sytí svého ducha Božím slovem, vydali Bohu každou oblast svého života. Jejich vztah s Bohem je jejich každodenní prioritou, nejsou křesťany jen tehdy, když jdou na bohoslužbu.

Učiňme rozhodnutí, že se plně vydáme Kristu a budeme Ho následovat. Dejme Pánu přístup ke všemu, co děláme. Choďme v lásce, bezúhonnosti, pokoře a pokoji. Usilujme o dobré vztahy s lidmi. Nesme ovoce Ducha a vychutnávejme si Boží přízeň.

Modlitba

„Bože, nechci být tělesným křesťanem, který se řídí jen svými emocemi. Chci se nechat vést Duchem svatým a žít tak, abych se Ti zalíbil. Rozhoduji se být duchovním křesťanem, nikoliv tělesným.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon