Setba a žeň

Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

Bible nás jasně učí, že cokoliv zasejeme, to také sklidíme. Doslova se to vztahuje na obdělávání půdy a následnou sklizeň. Většina lidí si je také vědoma, že se tento princip vztahuje i na oblast finanční štědrosti a dávání. Víš ale o tom, že stejné pravidlo platí i v mezilidských vztazích?

Naše postoje a slova jsou malými „semeny“, která každý den zaséváme a která určují, jaké ovoce budeme sklízet v konkrétních okolnostech a vztazích.

Ďábel se nás vždy snaží zaměstnat a přesvědčit, abychom mysleli jen na sebe, nevážili si věrných přátel, zasévali svár do svých rodin a kriticky smýšleli o svých nadřízených, vedoucích, pastorech a dalších. Nepřítel touží v každé situaci zasévat do našich vztahů špatná semena.

Mnozí lidé se chovají tímto způsobem a diví se, proč je druzí nemají rádi a nezacházejí s nimi podle jejich očekávání. Odpověď je jednoduchá: sklízejí, co zaseli.

Zamysleme se nad tím, co zaséváme. Potřebujeme uchopit Boží milost a rozhodnout se zasévat v každém vztahu a za jakýchkoliv okolnosti lásku, odpuštění, dobrotu a trpělivost. Pokud budeme s jinými lidmi zacházet tak, jak si to Bůh přeje, sklidíme život plný povzbudivých a zdravých vztahů a budeme se moci radovat z dobrých výsledků.

Modlitba

„Duchu svatý, chci dobře zasévat, abych mohl úspěšně sklízet. Nechci s druhými jednat sobecky, pomoz mi zasévat dobrotu a lásku ve vztazích se všemi, kteří jsou součástí mého života.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon