Tvůj každodenní společník a přítel

Tvůj každodenní společník a přítel

Večer, ráno i v poledne k němu budu promlouvat, budu úpět a on mé volání vyslyší. (Žalm 55,18)

Budování přátelství s Bohem vypadá podobně jako budování přátelství s člověkem. Nějakou dobu to trvá. Pravdou je, že se k Bohu můžeš přiblížit tak blízko, jak chceš. Vše záleží na čase, který jsi ochoten investovat do svého vztahu s ním. Povzbuzuji tě, abys ho poznával tím, že budeš trávit čas modlitbou a čtením jeho Slova. Když budeš s Bohem žít delší dobu, budeš s ním pravidelně trávit čas a zakusíš jeho věrnost, tvé přátelství s ním se bude prohlubovat a poroste. Rozdíl mezi budováním přátelského vztahu s Bohem a budováním vztahů s lidmi je v tom, že Bůh je dokonalým přítelem! Nikdy tě neopustí a nezradí tě. Je věrný, spolehlivý, milující a plný odpuštění.

Učiň budování vztahu s Bohem svou prioritou. Pozvi Boha, aby se stal nezbytnou součástí všeho, co každý den děláš. Zapoj ho do svých myšlenek, rozhovorů a všech každodenních činností. Neutíkej se k němu, jen když jsi zoufalý. Povídej si s ním, když jsi v obchodě, když řídíš auto, češeš si vlasy, venčíš psa nebo vaříš večeři. Přistupuj k němu jako ke svému partnerovi a příteli a jednoduše odmítej dělat cokoli bez něho. Bůh skutečně touží být součástí tvého života! Vyndej ho ze škatulky nedělního dopoledne, kam ho mnoho lidí zavírá. Dovol mu, aby naplnil i tvé pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu a celou neděli. Nepokoušej se ho držet v náboženské přihrádce, protože on chce mít volný přístup do všech oblastí tvého života. Chce být tvým přítelem.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh je tvým Pánem, ale chce být také tvým přítelem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon