Uchopte Boží Vizi Pro Vítězství Ve Vašem Životě!

Uchopte Boží vizi pro vítězství ve vašem životě!

Hospodin tě učiní hlavou a ne ocasem. Budeš pouze nahoře a nebudeš dole, jestliže budeš poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes přikazuji, abys je zachovával a plnil. Deuteronomium 28,13

Ve svém životě jsem prožila neuvěřitelná vítězství. Bůh mne osvobodil z tolika hříchů, svázaností a návyků. Vzrušující pocit z nově nalezené svobody, který jsem prožila, je úžasný. Bůh si přeje, abychom jej zakusili všichni.

Stále ještě existují bitvy, ve kterých musím zvítězit, a překážky, které musím překonat. Jsem si jistá, že to platí i pro vás. Chci vás však povzbudit, vyberte si jednu věc a na té začněte dnes pracovat.

Další věc, kterou můžete udělat, je začít se na sebe dívat skrze vítězství, která máte v Kristu. Přemýšlejte, jaký bude váš život, až budete svobodní.

Verš z knihy Deuteronomium 28,13 může být naší motivací. Povzbuzuji vás, abyste si přečetli celou tuto kapitolu. V podstatě je zde napsáno, že nám Bůh požehná, pokud Ho budeme poslouchat. Pokud Ho však poslouchat nebudeme, budeme pod vlivem prokletí. To je silná motivace, co říkáte?

Ráda spolupracuji s Bohem a vítězím nad situacemi. Nechci se dostat pod vládu nepřítele. Opravdu si myslím, že na nejkrásnější životní cestu vstupujeme tehdy, když říkáme: „Bože, chci se změnit.  Chci se zalíbit Tobě.“

Pokud začnete smýšlet tímto způsobem, brzy zvítězíte nad prvním problémem a budete moci jít dál. Začnete si uvědomovat, že jednáte v autoritě, která vám v Kristu byla dána.

Nezmeškejte v životě tu radost, která přichází s růstem a změnou. Jinak se může stát, že vám uniknou dobré věci, které by skrze vás mohl Bůh vykonat.

Vezměte si dnes čas a představte si, jakou osobou se chcete stát, a začněte usilovat o Boží svobodu. Protože pokud půjdete krok za krokem, bude Bůh spolu s vámi moci učinit cokoliv!


Můžete se začít modlit

„Bože, věřím, že mohu zakusit Tvou svobodu. Dnes si chci představit, jak svobodný mohu jednoho dne být v Tobě. Uschopňuj mě, chci ve svém životě usilovat o to, abych se Ti zalíbil, a žít v autoritě, kterou mi dáváš.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon