Uzdravení nepřichází bez bolesti

Uzdravení nepřichází bez bolesti

Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře;… potěšit všechny truchlící; zajistit pro truchlící na Sijónu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. (Izajáš 61,1–3)

Na cestě k emocionálnímu uzdravení, po níž nás vede Duch svatý, někdy cítíme bolest, která je důsledkem hojení citových ran. Taková bolest může být dokonce ještě výraznější než bolest fyzická. Protože jsem v raném věku prožila tolik emocionálních zranění, byla jsem unavená bolestí. Hledala jsem uzdravení a následovala vedení Ducha svatého, nemohla jsem ale pochopit, proč je celý ten proces tak bolestivý.

Pán mi zjevil, že jsem se skrývala za mnoha „dveřmi bolesti“. Byla jsem v otroctví a schovávala se za falešné osobnosti, přetvářky a různé masky. Začala jsem chápat, že když jsou lidé vyváděni z otroctví ke svobodě, musejí projít podobnými dveřmi bolesti, aby se dostali zpátky na druhou stranu těch dveří. Když nás Pán vede k tomu, abychom čelili problémům, lidem a pravdám, které nejsou jednoduché, mohou se projevit emocionální reakce na počáteční bolest. Dobrou zprávou je, že těmto věcem nemusíme čelit sami. Bůh nám je vždy nablízku, a pokud mu to dovolíme, přivede nás na místo uzdravení.


Díky Bohu, že uzdravuje zlomená srdce, otvírá dveře žalářů a osvobozuje zajaté! Už nemusíš žít v bolesti, která je důsledkem tvé minulosti!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon