V Duchu a podle Slova

V Duchu a podle Slova

Kéž můj nářek předstoupí před tebe, Hospodine, podle svého slova mi dej porozumět. (Žalm 119,169)

Bez ohledu na to, jakým druhem modlitby se modlíme, ať už je to modlitba posvěcení, vydanosti, prosba nebo modlitba za vytrvalost, přímluva nebo modlitba souhlasu, chvála, uctívání nebo děkování, jejím základem má být Boží slovo. Když Bohu připomínáme jeho Slovo a modlíme se ve víře, že je schopen vykonat to, co řekl, jsou naše modlitby vždy účinné. Věřím také, že pokud má být modlitba co nejúčinnější, musí být pronášena „v Duchu“.

Chceme-li, aby náš duchovní život byl vyrovnaný a mocný, potřebujeme mít v modlitbách jak Boží Slovo, tak i jeho Ducha. Když lidé hledají nadpřirozené zážitky nebo se přehnaně soustředí na duchovní záležitosti, mohou být oklamáni, mohou se stát příliš závislými na pocitech nebo dokonce upadnout do nějakého extrému. Pokud se naopak příliš soustředí na Slovo, aniž by byli citliví na Ducha svatého, mohou se stát zákonickými a „suchými“. Jenom když budeme mít Ducha svatého i Boží slovo, bude náš život pevný a vyvážený, založený na pravdě a okořeněný radostí a mocí. Potřebujeme pevný základ Božího slova a zároveň nadšení a zápal Ducha svatého. Modlitba v Duchu svatém ve shodě se Božím slovem nám umožňuje modlit se podle Boží vůle. Naše modlitby pak jsou účinné a přinášejí hojné ovoce v našich životech. Ať děláš cokoli, chci tě povzbudit, abys své modlitby naplnil Božím slovem a nechal se vést Duchem svatým. Pak uvidíš velkolepé výsledky.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Boží slovo je mečem Ducha, je tvou zbraní proti satanovi. Proto jej používej pro boj!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon