Vděčnost uprostřed utrpení

Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. 1. Tesalonickým 5,18

Bible nás chce povzbudit, abychom byli vždy plní vděčnosti! To není nic těžkého, když Bůh vyslýchá naše modlitby a zachraňuje nás z našich problémů. Není to však jednoduché, když věci nejdou podle plánu. Jak můžeme zůstat plní vděčnosti i uprostřed utrpení?

Můžete udělat dvě rozhodnutí. První je uctívat Boha bez ohledu na životní okolnosti. To znamená, radovat se z Boží nekonečné lásky, věrnosti a pozitivních věcí i uprostřed životních problémů a těžkostí.

Druhá možnost je klást si tyto otázky: „Bože, co se z toho mohu naučit? Jak se z této situace mohu učit a přiblížit se k Tobě? Jak se mohu v plnosti radovat z Tvé dobroty?“ Nejsou to jednoduché otázky a mnohdy je těžké slyšet odpověď.

Někdy se však nejdůležitější lekce v životě naučíme právě v těžkých obdobích. Děkujte Bohu i za ně, protože vás skrze ně vede k něčemu lepšímu.

Uprostřed utrpení děkujte Bohu a důvěřujte Mu, že vás povede k větším a lepším věcem.


Můžete se začít modlit

„Bože, děkuji Ti za Tvou lásku a přítomnost. Odpusť mi, že si stěžuji, když mám problémy. Připomínej mi, kolik dobrých věcí jsi mi dal. Chci se bez přestání radovat v Tobě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon