Vstup do Božího odpočinku

Vstup do Božího odpočinku

Blahoslavení jsou ti, jejichž cesta je bezúhonná, ti, kteří žijí podle zákona Hospodinova. (Žalm 119,1)

Existuje Bohem daná svoboda a lehkost, které přicházejí, pokud skutečně miluješ Boží Slovo – když je slyšíš, přijímáš a posloucháš. Dokonce i v těžkých životních podmínkách budeš svobodný od trápení a frustrací. Když se přiblížíš k Bohu prostřednictvím jeho Slova, uvěříš jeho zaslíbením pro svůj život a budeš poslouchat jeho přikázání, tvá radost bude plná.

Klíčem k překonání obtíží, jimž v životě čelíš, je, věřit Božímu slovu a být poslušný všemu, co ti Bůh pokládá na srdce. Když budeš stát na jeho Slově, získáš svobodu přestat bojovat se svými problémy a budeš moct spočinout v Božích zaslíbeních. „Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili…“ (Židům 4,3)

Pokud se dnes cítíš poražený nebo tě přemohly problémy, nejlepší, co můžeš udělat, je, naslouchat Božímu slovu, přijímat jej a poslouchat ho. V něm najdeš slova života. Jakmile začneš věřit Božímu slovu, vrátí se ti radost i pokoj.


Bůh chce, abys každý den svého života prožíval odpočinek v něm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon