Vytrvale se modlete

Vytrvale se modlete

…a nic nemáte, protože nežádáte. Jakub 4,2

Přibližně před dvaceti lety tato věta proměnila můj život. „Nemáte, protože nežádáte.“ Tento krátký verš mi otevřel dveře, díky kterým jsem objevila moc vytrvalé modlitby k životní proměně. V té době jsem si dělala starosti s mnoha věcmi. Snažila jsem se, aby moje služba rostla, aby můj manžel jednal tak či onak. Usilovala jsem, aby se mé děti chovaly podle mých představ a aby také jiní lidé jednali určitým způsobem. Všech těchto věcí jsem se snažila docílit vlastní silou. Asi už tušíte, že se mi to nedařilo!

Jako vyhořelá a frustrovaná mladá křesťanka jsem si uvědomila, že usilovat o věci vlastní silou je zbytečné. Své problémy jsem se musela naučit předkládat Bohu. Jinými slovy, potřebovala jsem se více modlit.

Když pochopíme Boží lásku a Jeho plán pro náš život, najednou spatříme otevřené dveře, které pro nás připravil. Tyto věci si však uvědomíme, pokud s Ním neustále hovoříme, nasloucháme Jeho hlasu a prohlubujeme s Ním svůj vztah.

V Matouši 7,7 nám Ježíš říká: „Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“

Mnohokrát se začneme modlit, až když jsme u konce svých sil, a pokud naše modlitba není okamžitě vyslyšena, vzdáme se. Dnes vás chci povzbudit nejen k modlitbě, nýbrž abyste se modlili s vytrvalostí. Nesnažte se všeho dosáhnout vlastní silou. V modlitbě své záležitosti předkládejte Bohu.

Nezapomeňte na Boží zaslíbení, že pokud budete hledat Boha, naleznete jej. Modleme se a hledejme Jej celým srdcem.


Můžete se začít modlit

„Bože, připomínej mi, prosím, že mám své problémy přinášet Tobě. Nedokáži již žít z vlastních sil. Potřebuji Tvé vedení a pomoc. Rozhoduji se důvěřovat Tobě a každý den chci vyhledávat Tvou přítomnost.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon