Vyznávej Slovo

Vyznávej Slovo

Ať můj jazyk promlouvá tvé slovo, protože všechny tvé příkazy jsou spravedlivé. (Žalm 119,172)

Boží slovo je takový poklad! Je plné moudrosti, vedení, pravdy a všeho dalšího, co potřebujeme, abychom mohli žít smysluplný, mocný a úspěšný život. Potřebujeme ho začlenit do svých modliteb a vyznávat ho za všech okolností a v každé situaci. Slovo „vyznávat“ znamená „říkat totéž, co“. Vyznáváme-li Slovo, říkáme totéž, co říká Bůh; dáváme se do souladu s ním. Pokud opravdu chceme mít hluboký a živý vztah s Bohem, musíme s ním souhlasit. A nejlepší způsob, jak to udělat, je prostřednictvím vyznávání jeho Slova. Vyznáváním prohlubujeme svou znalost Slova a posilujeme svou víru v Boha, což umocňuje správné nasměrování a účinnost našich modliteb.

Abychom mohli vyznávat Slovo, potřebujeme ho znát. S Bohem můžeme souhlasit jen tehdy, když víme, co udělal a řekl. Často se setkávám s lidmi, kteří prosí Boha, aby jim dal něco, co už mají, nebo aby z nich udělal něco, čím už jsou. Vždycky jsem v pokušení říct: „Přestaň se tak modlit! To, o co Boha žádáš, on již udělal.“ Nemusíš Boha žádat, aby ti požehnal, protože to už dělá. Bylo by lepší říct: „Bože, děkuji ti, že podle tvého Slova jsem požehnaný.“ Modlitby, jimiž Boha žádáš o něco, co už ti dal, jsou zcela zbytečné. Když v modlitbě připomínáme Bohu jeho Slovo, prokazujeme mu tím úctu a sami sobě připomínáme, co řekl. Pokaždé, když vyslovíme jeho Slovo, uvolňuje se moc nebes a věci na této zemi se mění!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Boží slovo, které ve víře vychází z tvých úst, je jednou z nejmocnějších věcí na nebi i na zemi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon