Základ naděje

Základ naděje

Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno: Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká; každého člověka. (Kazatel 12,13)

Pisatel Kazatele byl muž, který vyzkoušel doslova všechno, aby dosáhl štěstí. Měl obrovské bohatství, velkou moc a mnoho manželek. Neodepřel si žádné pozemské potěšení. Všechno, po čem jeho oči toužily, si dopřál. Jedl, pil a radoval se. Měl ohromné znalosti, moudrost a úctu, přesto ale nenáviděl život. Všechno mu začalo připadat zbytečné. Snažil se přijít na to, o co v životě jde, byl ale stále zmatenější.

Nakonec si uvědomil, v čem byl po celou tu dobu jeho problém: neposlouchal Boží přikázání. Byl z toho nešťastný a prohlásil, že základem všeho štěstí je poslušnost.

Existuje mnoho, mnoho smutných, nešťastných jedinců. Chodí kolem nás a za své nešťastné životy obviňují jiné lidi a okolnosti. Neuvědomují si, že důvodem jejich nespokojenosti je jejich neposlušnost vůči Bohu.

Věřím, že chceš být šťastný. Klíčem ke štěstí je poslušnost Bohu. Kazatel 12,13 mluví o poslušnosti, která pomáhá napravit řád věcí. To znamená, že cokoli, co je mimo řád nebo soulad, se do tohoto stavu dostalo kvůli neposlušnosti, a jen poslušnost to může do souladu vrátit. Pokaždé, když poslechneme Boha, se v našem životě něco zlepší.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nastav svou mysl tak, abys poslouchal Boha ve všech věcech, a tvá radost poroste.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon