Zbavte se rozptylujících vlivů

Toužím po tobě v noci celou svou duší, hledám tě ve svém nitru celým svým duchem… Izajáš 26,9

Ve světě je mnoho věcí, které mohou přehlušit Boží hlas a odsunout Boha do pozadí našeho života. Rozptylující vlivy mohou mít různou podobu, ať je to televize, rádio nebo jídlo a koníčky.  Rozptylovat nás a odvádět naši pozornost od Boha mohou dokonce i církevní aktivity.

Přesto však v životě každého člověka nastane den, kdy je Bůh jediný, kdo zůstává. Všechno ostatní pomíjí, a i když se toto stane, Bůh je stále s námi.

Bible říká, že vše, co lze o Bohu poznat, je zřejmé, Bůh se lidem zjevuje v jejich nejhlubším svědomí (viz Římanům 1,19-21). Každý člověk bude jednou stát před Bohem a skládat účty za svůj život (viz Římanům 14,12).

Pokud lidé nechtějí ve svém životě sloužit Bohu a chtějí jít vlastní cestou, najdou způsob, jak ignorovat a vyhnout se tomuto vnitřnímu poznání Stvořitele, který k nim chce mluvit a vést je po cestě, kterou mají jít.

Nic jiného než společenství a obecenství s Bohem však nemůže naplnit vnitřní lidskou touhu po Bohu. Izajáš naši vnitřní touhu po Bohu výstižně popisuje slovy: „Toužím po tobě v noci celou svou duší, hledám tě ve svém nitru celým svým duchem.“ (Izajáš 26,9) Slyšet Boží hlas je nezbytné, abychom se mohli těšit z jeho věčného plánu pro naše životy. Naslouchat Bohu je naše vlastní rozhodnutí, nikdo jiný toto rozhodnutí nemůže učinit za nás. Bůh nás nikdy nebude nutit, abychom si vybrali jeho vůli, učiní však vše, co může, aby nás povzbudil k následování jeho cesty.

Co vám dnes brání v naslouchání jeho hlasu? Nezdravé vztahy? Práce? Nějaký zlozvyk? Bůh k vám mluví a touží po vztahu s vámi. Odložte tedy vše, co vás rozptyluje, a obraťte se na Něj.


Můžete se začít modlit

„Bože, stejně jako Izajášova, i má duše touží po Tobě. Vím, že je nejdůležitější, abych naslouchal Tvému hlasu. Vím také, že když odložím věci, které mne rozptylují, Ty budeš věrný a dovolíš mi setkat se s Tebou.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon