Zdroj tvé síly

Zdroj tvé síly

Má síla a píseň je Hospodin, stal se mojí záchranou. On je můj Bůh, budu ho oslavovat, Bůh mého otce, budu ho vyvyšovat. (Exodus 15,2)

Potřebujeme být jako Mojžíš a Izraelci, o nichž hovoří dnešní verš. Chci poukázat na to, že Bůh jim dal nejen svou sílu (což vidíme v celém Starém zákoně), ale sám se stal jejich Silou. V 1. Samuelově 15,29 čteme o Bohu, který byl Slávou Izraele, v některých překladech je napsáno také Silou Izraele. V některých dobách Izraelci věděli, že Bůh je jejich Silou, pak na to ale zapomněli. Kdykoli na tuto životně důležitou pravdu zapomněli, začali slábnout, jako národu se jim přestalo dobře dařit a jejich životy byl zničeny. Když se znovu obrátili k Bohu, své Síle, situace se napravila.

I když víš, že Bůh je tvou silou, musíš tuto skutečnost přijmout vírou. Každý den začínám tím, že řeknu Bohu, že bez něj nic nezvládnu a zcela na něho spoléhám, že mě uschopní a posílí. Bůh nám dodává sílu tak, že k nám mluví slova povzbuzení, nebo nám v případě potřeby ukazuje správný směr. Posiluje nás tím, že nám dává slova moudrosti nebo nám poskytne vhled do situace. Posiluje nás také fyzicky tím, že nám dává nadpřirozenou energii, když jsme unavení nebo vyčerpaní, a dává nám sílu vydržet s obtížnými lidmi a projít náročnými situacemi.

Důvěřuj Bohu, že je tvou Silou, a nesnaž se dělat věci sám. Může se stát, že když se opřeš o Boha a budeš na něj spoléhat, sám se budeš moct stát oporou pro mnoho dalších lidí. Přijmi dnes vírou Boha jako sílu svého života. Budeš ohromen tím, čeho budeš schopen s lehkostí dosáhnout.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Ať se Bůh stane tvou Silou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon