Žij jako Ježíš

Žij jako Ježíš

I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. (Genesis 1,26)

V Genesis 1,26 Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu.“ To neznamená jen tělesnou podobnost, ale především charakterovou podobnost. Byli jsme stvořeni, abychom byli podobní Bohu, měli jeho charakter, který jasně vidíme v jeho Synu Ježíši.

Hlavním cílem každého věřícího je být podoben Ježíši. To je naším nejvyšším životním povoláním. Je nádherné vědět, že můžeme být tak blízko Bohu, že začneme řešit situace tak, jako by je řešil Ježíš, a chovat se k lidem tak, jak by se k nim choval on. Potřebujeme dělat věci tak, jak by je dělal Ježíš.

Ježíš je naším příkladem. V Janovi 13,15 Ježíš umýval nohy svým učedníkům a řekl jim: „Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám.” Každý den ze všech sil hleď na Ježíše a následuj jeho příkladu, který najdeš v Božím slově.


Bůh s námi ve své milosti jedná, abychom v každé situaci jednali tak, jako by jednal Ježíš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon