Bůh nikdy nepřijde pozdě

Vždyť vidění je svědkem pro určený čas, svědectvím o konci, a neselže. Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se. Abakuk 2,3

Přáli byste si, aby se naplnily žádosti vašeho srdce? Modlíte se za svobodu od strachu nebo jiných věcí, které vám brání v naplnění vašich snů? Očekáváte a modlíte se za spasení vašich přátel a členů rodiny? Snažíte s`e důvěřovat Bohu ohledně zaopatření, přízně, povýšení či jiného požehnání, které Bůh zaslibuje ve svém slově?

Možná jste již unaveni čekáním na odpovědi na všechny vaše modlitby a ptáte se: „Bože, jak dlouho ještě?“ Chci vám říci, že Bůh má svoje načasování. Neřídí se vašimi plány. Boží slovo však zaslibuje, že Bůh nikdy nepřijde pozdě.

Bůh dělá věci v pravý čas! Naším úkolem není přesně zjistit Jeho načasování, ale podřídit se Jeho vůli a vytrvat až do konce. Čím více budeme hledět na Ježíše a důvěřovat Mu, tím více skutečného života budeme prožívat. Důvěra v Boha přináší opravdový život. Víra působí uvolnění a odpočinek. Nepokoušejte se všemu rozumět, dovolte Bohu, aby byl Pánem vašeho života.

Modlitba

„Bože, vím, že máš vše pod kontrolou, i když mě nebaví tak dlouho čekat a jsem z toho unavený. Pomoz mi důvěřovat a spolehnout se na Tvůj plán pro můj život.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon