Zůstávej v Bohu

Zůstávej v Bohu

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. (Jan 15,7)

Dnešní verš nám říká, že pokud zůstaneme v Ježíši Kristu, můžeme požádat, oč chceme, a stane se nám to. Jediný způsob, jak toho můžeme docílit, je, sloučit své tužby s Božími touhami. To se děje, když rosteme ve zralosti v něm.

Cílem každého pravého věřícího je, být jedno s Bohem. K tomu dochází duchovně při znovuzrození. Jak duchovně rosteme a stáváme se zralejšími, probíhá tento proces v naší mysli, vůli a emocích. Jeho touhy se postupně stávají našimi touhami a my získáváme schopnost je bezpečně následovat.

Dobrým příkladem je povolání ke službě, které s Davem máme. Boží touhou bylo, abychom sloužili a pomáhali lidem v souladu s dary, které nám dal. To bylo také přáním našich srdcí. Nemohli bychom po mnoho let každý víkend cestovat, přespávat v hotelech a být často daleko od rodiny, kdyby naše povolání nebylo od Boha. Vložil do nás tak silnou touhu sloužit, že jsme ochotni přinést jakoukoli nezbytnou oběť nebo překonat jakoukoli opozici, která by mohla stát v cestě naplnění jeho vůle pro nás.

Zůstávat s Bohem znamená být s ním, trávit s ním čas, žít v jeho přítomnosti a rozvíjet touhy, které vložil do našich srdcí. To je Boží vůle pro nás. Bůh k nám mluví a vkládá nám do srdcí touhy, abychom se modlili a prosili o věci, které nám chce dát. Když přebýváme v něm a naše touhy jsou také jeho touhami, on zůstává věrný a naše touhy naplní.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Přátel se s Bohem, je skvělým společníkem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon