آیا گوش دادن برایتان سخت است؟

“این را از سر نیاز نمی‌گویم، زیرا آموخته‌ام که در هر حال قانع باشم. معنی نیازمند بودن را می‌دانم، نیز معنی زندگی در وفور نعمت را. در هر وضع و حالی، رمز زیستن در سیری و گرسنگی، و بی‌نیازی و نیازمندی را فرا گرفته‌ام.” (فیلیپیان 4: 11-12)

ما همواره مشتاقیم برای دریافت برکات، از روح‌القدس اطاعت کنیم، اما ممکن است اگر هدایت و رهبری او به معنای این باشد که به آنچه می‌خواهیم، نمی‌رسیم، گوش کردن سخت باشد.

پولس پس از تبدیل و تعمید در روح‌القدس، دربارۀ برخی مشقت‌هایی که از او خواسته شد تا آنها را تحمل نماید، از روح شنید (نک. اعمال 9: 15-16). پولس، شرایط بسیار سختی را تحمل کرده بود، اما باید در طول زندگی نیز برکت داده می‌شد. او بخش عظیمی از عهد جدید را تحت مکاشفۀ الاهی نوشته بود. رؤیاهایی دیده بود، ملاقات‌های آسمانی دریافت کرده بود و بسیاری از موارد شگفت‌انگیز دیگر. او همچنین زمانی ‌که همه چیز سرشار از برکت نبود، همچنان باید از روح‌القدس اطاعت می‌کرد. او صدای خدا را می‌شنید و از او اطاعت می‌کرد؛ خواه راحت بود یا دشوار، رضایت­بخش بود یا ناخوشایند، به سودش بود یا نبود!

در آیۀ امروز، پولس نوشته بود که خواه از برکات برخوردار باشد یا با سختی‌ها مواجه شود، خشنود است. در آیۀ بعد اعلام کرد، هر کاری را از طریق مسیح که به او قوت می‌بخشد، می‌تواند انجام دهد. او برای زمان‌های خوشی تقویت شده بود تا از آنها لذت ببرد و نگرش درست را حفظ ‌کند، و همچنین در زمان سختی، آنها را تحمل ‌کند و رفتاری شایسته داشته باشد.

روح‌القدس ما را در میان خوشی‌ها و سختی‌ها هدایت می‌کند. مهم نیست در زندگی ما چه چیزی پیش می‌آید، می‌توانیم روی او حساب کنیم.

پیغام امروز خدا برای شما:

در هر شرایطی که باشیم، خدا همان است و همواره شایستۀ پرستش و شکرگزاری است.  

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon