قلبی مشتاق داشته باشید

قلبی مشتاق داشته باشید

ناتان به پادشاه گفت: برو و هرآنچه در دل داری به جای آور، زیرا خداوند با توست. (دوم سموئیل ۷: ۳)

دل مشتاق، دلی است که در طلب چیزی است. اگر کاری باشد که قویاً مایل به انجام آن باشید، به نوعی راهی برای انجام آن پیدا خواهید کرد. با کمک خدا و قلبی مشتاق می توانیم با او رابط های نزدیک داشته باشیم، خانۀ خود را تمیز نگه داریم، پ سانداز کنیم، از بدهی خلاص شویم، یا به هدف دیگری که ممکن است در زندگی تعیین کرده باشیم، برسیم. پیروزی و شکست ما ارتباط زیادی با خواستن   ما دارد.

بسیاری اوقات، ما شکس تهای خود را به گردن شیطان، دیگران، گذشته یا عوامل دیگر می اندازیم. اما نتیجۀ نهایی ممکن است این باشد که به اندازۀ کافی و به شکلی درست خواهان آن نبوده ایم.

من بر این باورم که اگر واقعاً بخواهید به خدا نزدیک تر باشید، این اتفاق خواهد افتاد. قلب مشتاق شما باعث می شود با شور و اشتیاقی جدید، او را جستجو نمایید. ترجیح م یدهید هر روز وقت خود را به دعا و مطالعۀ کلام اختصاص دهید. خدا قلب شما را می بیند و به شما نزدیک می شود، همان گونه که شما به او نزدیک می شوید.


این طور نیست که همواره از نظر حسی مشتاق انجام کاری باشیم که قصد انجامش را داریم، اما مجبور نیستیم بر اساس احساسات خود تصمیم بگیریم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon