مسیحیان نفسانی و مسیحیان روحانی

مسیحیان نفسانی و مسیحیان روحانی

چرا که هنوز نفسانی هستید. وقتی در میان شما حسد و جدال هست، آیا نشان آن نیست که نفسانی
هستید و مانند انسانهای معمولی رفتار می کنید؟ – اول قرنتیان 3:3

دو نوع شخصیت مسیحی وجود دارد و شما باید انتخاب کنید که جز کدام دسته باشید.
آیا می خواهید یک مسیحی نفسانی باشید یا یک مسیحی روحانی؟
مسیحی نفسانی کسی است که به فکر راضی کردن مردم است و به جای اطاعت از خدا
تمام توجه اش به این است که مردم چی فکر می کنند. آنها هنوز به بلوغ نرسیده اند و با همه
چیز احساسی برخورد می کنند و هر آنچه را که حس کنند بیان کرده و یا انجام می دهند.
آنها معمولا ناراضی و درگیر نزاع هستند، به سادگی ناراحت شده و فاقد آرامش اند.
مسیحیان روحانی کسانی هستند که به طور جدی دنبال خواسته های روح القدس
هستند. آنها هر روزه به روح خود با کلام خدا خوراک می دهند. در هر موقعیتی از زندگی
به خداوند تکیه دارند. آنها تمام هفت روزه هفته را در حال ارتباط با خداوند هستند و نه
فقط هفته ای یک بار آن هم در روزهای کلیسا.

اگر هنوز تصمیم نگرفته اید، به شما پیشنهاد می کنم به صورت تمام وقت خود را متعهد
به پیروی از عیسی کنید. در تمام کارهای خود کنار خداوند باشید. در محبت، راستی، انسان
دوستی و آرامش قدم بردارید. با دیگران هم صحبت شوید. میوه های روح القدس را دریافت
کرده و از شاد بودن در حضور خدا لذت ببرید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، نمی خواهم یک مسیحی نفسانی باشم که همیشه توسط جسمش هدایت می شود. در عوض
می خواهم توسط روح القدس هدایت شده و آن طور که تو می خواهی زندگی کنم. امروز به جای یک
مسیحی نفسانی انتخاب می کنم که یک مسیحی روحانی باشم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon