همه چیزتان را به خدا بدهید

همه چیزتان را به خدا بدهید

از دارایی خود برای خداوند هدیه بیاور، نوبر محصولت را به او تقدیم نما و به این وسیله او را احترام کن. آنگاه انبارهای تو پر از وفور نعمت خواهد شد و خمره هایت ازشراب تازه لبریز خواهد گردید. 9و 10 : – امثال 3

خیلی از مردم می خواهند از خداوند دریافت کنند، اما مایل نیستند خودشان را به خداوند بسپارند. واقعیت این است که، برایمان مفید این است که زندگی و شرایط قلبمان را دائما بررسی کنیم تا بتوانیم تمرکزمان را نسبت به خداوند حفظ کنیم و همچنین آنچه را خداوند در قلبمان قرار داده تا ببخشیم یا انجام دهیم را به جا آوریم. و زمانی فرا خواهد رسید که عهدی تازه ببندیم تا دهنده باشیم و خودمان،زمانمان و پولمان را برای کار خدا سرمایه گذاری کنیم. نگذارید شیطان از طریق افکار ترسناک شما را از دادن منصرف کند. عیسی از ما خواست تا نگران و دلواپس هیچ چیز نباشیم، زیرا خداوند همه نیازهای ما را می داند و 25:6 را ببینید( – وعده داده که به آنها اهمیت می دهد )انجیل متی 36 9و 10 می گوید، از دارایی خود برای خداوند هدیه بیاور، نوبر محصولت را به او : امثال 3 تقدیم نما و به این وسیله او را احترام کن. آنگاه انبارهای تو پر از وفور نعمت خواهد شد و خمره هایت ازشراب تازه لبریز خواهد گردید. وقتی شما آنچه دارید را به خداوند می دهید، او وفادارانه به نیاز های شما رسیدگی خواهد کرد. خودتان را به خداوند تقدیم کنید. هر چه هستید را به خدا بسپارید، هر آنچه امیدوارید که باشید، همه رویاهایتان، تصوراتتان، امید هایتان و خواسته هایتان را نثار او کنید. و او قدرتش را از طریق زندگی شما نشان خواهد داد.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، امروز همه آنچه دارم را به تو می سپارم: دستانم، دهانم، ذهنم، بدنم، داراییم و زمانم را به تو تقدیم می کنم. هر چه دارم متعلق به توست. می خواهم امروز اراده تو را انجام دهم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon