Kako Vidiš Sebe?

Kako vidiš sebe?

„Vidjesmo ondje i divove – Anakovo potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima.“ – Brojevi 13:33

U Brojevima 13 čitamo kako je Mojsije poslao desetoricu muškaraca u Obećanu zemlju kako bi je izvidjeli i vidjeli kako je u njoj – dobro ili loše. Oni su se vratili s onim što Biblija zove ‘zlim izvještajem’ (Brojevi 13:32). Rekli su Mojsiju: „Zemlja je dobra, ali u njoj ima divova!“ Čak su sami sebe smatrali ‘skakavcima’, što znači da su za sebe vjerovali da su beznačajni i nesposobni pobijediti neprijatelja.

Strah koji su imali od divova spriječio je Božji narod da uđe u zemlju koju im je Bog obećao dati. Zapravo, nisu divovi pobijedili ove ljude; bila je to loša slika o sebi. Vidjeli su samo divove, ali nisu uspjeli vidjeti Boga i nisu vjerovali da s Bogom mogu učiniti sve što su trebali.

Samo su Jošua i Kaleb imali ispravan stav. Kaleb je rekao Mojsiju i narodu: „Krenimo ne oklijevajući i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati!“ (Brojevi 13:30) Imali su stav kakv je Bog želio da imaju i vjerovali da je s Njim sve moguće.

Bog je imao planiranu slavnu budućnost za sve Izraelce, baš kao i za nas, ali samo oni koji imaju ispravan odnos prema Bogu i sebi živjet će je i uživati u njoj.


Bog nema loše mišljenje prema tebi; nemoj ni ti imati lošu sliku o sebi!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon