Živjeti u miru sa svima

Živjeti u miru sa svima

„Ako je moguće, koliko je  do vas, u miru budite sa svim ljudima!“ – Rimljanima 12:18

Važna lekcija koju sam naučila jest pokoriti se da se ne bih slomila. Biblija nas uči da se slažemo s drugima i ako je moguće, koliko je  do nas, u miru budemo sa svim ljudima. (Rimljanima 8:16,18)

Prije nego što sam Riječ Božju postavila prioritetom u svom životu i odlučila živjeti život u poslušnosti, živjela sam na svoj način. Nisam bila prilagodljiva; željela sam da se drugi prilagode meni. Naravno, to je rezultiralo s više svađa i stresa.

Sada sam naučila pokoriti se. Nije uvijek lako tijelu odustati i raditi stvari drugačije nego što sam planirala, ali lakše je nego biti uzrujan i jadan.

Ako želiš imati mir u tvojim odnosima, moraš imati želju da budeš fleksibilan. Ako cijelo vrijeme guraš samo svoju volju, samo ćeš povrijediti ljude oko sebe. Ali ako srcem prioneš uz Pavlovo ohrabrenje da budemo u miru sa svima, Duh Sveti će ispuniti tvoje odnose Njegovim mirom i radošću.


Molitva

Duše Sveti, pomozi mi da se pokorim kako se ne bih slomio. Želim Tvoj mir u mojim odnosima. Odlučujem danas biti fleksibilan.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon