Jifanyie Hisani

Jifanyie Hisani

Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini! MATHAYO 18:21–22

Kama Wakristo, tunafaa kujifunza kuwa wepesi wa kusamehe watu, kwa sababu tutakuwa tunafanya hivyo katika maisha yetu yote. Ukweli ni kwamba, kila tunaposamehe, kwa kweli tunajifanyia hisani. Shukuru kwamba, Mungu ametupatia njia ya kujiweka huru kutokana na hasira na uchungu ambao huja na kutokusamehe—tunaweza kuchagua kusamehe.

Mradi tu tungali tunaishi, tutakutana na watu wanaoumiza hisia zetu, kutukataa, kutusikitisha, kutumia toni mbaya ya sauti juu yetu, kutukosea, kukosa kutuelewa, au kutusikitisha wakati tunapowahitaji. Hizo tajriba ni mojawapo ya kawaida za binadamu na sehemu mojawapo ya mambo yanayotokea katika mahusiano. Kwa nini tuharibu maisha yetu kwa sababu ya tabia mbaya za watu wengine? Tunaweza kusafiri katika barabara ya juu aliyosafiri Kristo na kusamehe!


Sala ya Shukrani

Baba, ninakushukuru kwamba, amani na furaha yangu hazimauliwi na matendo ya watu wengine. Kwa usaidizi wako, ninaweza kusamehe wanaonikosea au kuniumiza hisia. Asante, Baba, kwa kuwa umenisamehe na wewe hunipa neema ya kuwasamehe wengine.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon