Wykorzystywanie i cud odnowy

Joyce Meyer

Wykorzystywanie i cud odnowy

W dzieciństwie wykorzystywano mnie seksualnie i psychicznie, byłam gnębiona werbalnie i fizycznie. Nad wieloma z was się znęcano i być może wy też macie do czynienia z ludźmi, którzy wyrośli w niewłaściwej, toksycznej atmosferze.Co w ogóle oznacza termin „wykorzystywać”? Znaczy on „nadużywać, posługiwać się w niewłaściwy sposób, zużywać lub uszkadzać przez maltretowanie”.

Skutki bycia wykorzystywanym mogą być niszczycielskie i długotrwałe. Wielu ludzi nigdy nie dochodzi do siebie po takich doświadczeniach. Wypiszę tutaj krótkie definicje czterech rodzajów wykorzystywania.
Wykorzystywanie seksualne: uważane za najbardziej poniżające i odrażające. Pojęcie to zawiera w sobie gwałt, molestowanie seksualne, kazirodztwo, ekshibicjonizm, podglądanie i nękanie nieprzyzwoitymi rozmowami przez telefon.

Przemoc psychiczna: to odmowa okazywania uwagi, czułego dotyku i akceptacji wyrażanej słowami. Miłość okazywana jest tylko wtedy, kiedy druga osoba sobie na to zasłuży. Jedną z odmian wykorzystywania psychicznego jest odrzucenie, które następuje, gdy jedno lub oboje rodziców opuszczają dziecko w sposób fizyczny lub emocjonalny. Dorośli ludzie również mogą również doświadczyć odrzucenia, kiedy ważna w ich życiu osoba zostawia ich w sposób nagły lub gwałtowny.

Obelgi słowne: mogą być jawne lub skryte. Jawne: agresywne, pełne gniewu słowa, wytykanie wad i słowne okazywanie pogardy. Skryte: odmowa wyrażania miłującej akceptacji, która jest pomocna w procesie rozwoju.

Przemoc fizyczna: bicie, nieuczciwe kary, zamykanie w ciasnych lub ciemnych pomieszczeniach oraz odmawianie jedzenia. Choć z zewnątrz mogło się wydawać, że normalnie funkcjonuję w społeczeństwie, to wewnątrz nękały mnie wielorakie, ukryte problemy i złożone zaburzenia osobowości. W moim wnętrzu działy się takie rzeczy, które w tamtym czasie uniemożliwiały mi przyjęcie i doświadczenie sprawiedliwości, pokoju i radości Bożego Królestwa (zob. List do Rzymian 14:17). Jezus jednak zstąpił na ziemię, dzięki czemu możemy cieszyć się życiem w Królestwie.

Byłam zgorzkniała z powodu przeżyć z przeszłości i pielęgnowałam w sobie urazę, co sprawiło, że życzyłam sobie, by wszyscy ludzie traktowali mnie w specjalny sposób. Użalałam się nad sobą, szczególnie wtedy, kiedy moje życie nie układało się tak, jak bym chciała. Kontrolowałam ludzi, byłam manipulantką i często zachowywałam się surowo wobec innych, ponadto wciąż się czegoś i czułam niepewnie. Musiałam bardzo się starać, aby zachować dobre stosunki z ludźmi, a często i tak zachowywałam się po prostu wstrętnie. Byłam krytyczna, podejrzliwa i negatywnie nastawiona do całego świata. Towarzyszyło mi wielkie poczucie winy i potępiałam się. Słowem, które najtrafniej opisywało moją naturę, był wstyd, dlatego też wszystko, czego się podejmowałam, było zatrute. Ponieważ nie lubiłam się taką, jaką jestem, przez wiele lat usiłowałam stać się kimś innym. Jestem pewna, że mnie rozumiesz – moje życie było niezłym bałaganem!

Uwaga, to, co teraz powiem będzie szczególnie ważne. Narodziłam się na nowo i zaczęłam aktywnie angażować się w życie kościoła. Regularnie chodziliśmy do zboru i pełniliśmy tam różne obowiązki. Nasze życie kręciło się wokół kościoła, ale nadal nie odnosiłam zwycięstwa nad swoimi problemami. Tak naprawdę najsmutniejsze w tej historii było to, że nawet nie byłam świadoma, że mam problem. Zdawało mi się, że to wszyscy inni mają problem i jeśli tylko się zmienią, wówczas ja będę mogła być szczęśliwa.

W 1976 roku przyjęłam chrzest w Duchu Świętym. W Dz. Apostolskich 1:8 mowa jest o przyjmowaniu mocy Boga, aby zostać Jego świadkiem. Zwróć uwagę na to, że nie jest tam napisane o świadczeniu, ale o byciu świadkiem. Biblia mówi, że mamy być żywymi listami, które są czytane przez wszystkich ludzi (2 List do Koryntian 3:2), mamy być światłością świata i solą ziemi (Ew. Mateusza 5:13-14). Zajmowanie się czymś to coś innego od bycia kimś.

Wylanie Ducha Świętego w moim życiu dało mi prawdziwe umiłowanie Bożego Słowa i zdolność do zrozumienia go w sposób, którego nigdy wcześniej nie znałam. W 2 Liście do Koryntian 3:18 napisane jest, że czytanie Bożego Słowa jest jak spoglądanie w lustro, które przemienia nas na Jego obraz, z chwały w chwałę. Od tamtego czasu zmieniam się. Zmieniałam się, zmieniałam, dalej się zmieniałam… i wciąż się zmieniam! Większość z wymienionych problemów odeszła w niebyt, a reszta jedynie od czasu do czasu zapłonie. Przemienił się nawet mój wygląd – wyglądam na młodszą, szczęśliwszą i pełniejszą pokoju osobę.

W 2 Liście do Koryntian 5:17 czytamy: „(…) jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”. Lecz tak naprawdę to wcale nie oznacza, że wszelkie ślady przeszłości po prostu znikną jak kamfora. Przekład The Amplified Bible ujmuje to w taki sposób: „Spójrzcie, oto świeże nadeszło!”. Innymi słowy, bez Jezusa nie ma żadnej nadziei dla odnowy w życiu.

Przeszłość zawsze będzie oddziaływać na naszą przyszłość, jeśli będziemy pozbawieni Bożej mocy, która umożliwia nam odrzucenie dawnych krzywd.

Lecz nawet z Jezusem nie uwolnimy się automatycznie od przeszłości. Kiedy nadchodzi świeże i nowe, pojawia się również okazja do uwolnienia, z tym że musimy postawić Boże Słowo na wysokim miejscu w swoim życiu. Musimy zmierzyć się z prawdą, która została nam objawiona w Jego Słowie, a wtedy ta prawda zgodnie z Bożym planem nas uwolni.

Chcę cię zachęcić, byś nie ustawał w wysiłkach! List do Filipian 1:6 nam mówi: „(…) Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa”. Będziesz się zmieniał, jeśli wytrwasz w Bożym Słowie, przez cały czas patrząc na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem twojej wiary (por. List do Hebrajczyków 12:2). Dziś mogę cieszyć się Królestwem, żyjąc w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Nieważne przez co przeszedłeś w przeszłości i jakie masz w tej chwili problemy, Bóg uczyni dla ciebie cud! Zmieni cię na obraz Jezusa Chrystusa i da ci nowe wspaniałe życie!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon