Čí hlas počúvaš?

Čí hlas počúvaš?

„Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne [všetky] milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá [všetky svoje údy a schopnosti] v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu (oddanú, zasvätenú) svätoslužbu.“ (RIMANOM 12:1)

Aby sme sa mohli podriadiť dnešnému veršu, musíme sa rozhodnúť dať Pánovi svoje „údy a schopnosti“. Inými slovami, dávame Mu svoje telá, mysle, schopnosti a emócie. Musíme si však dávať pozor a nedovoliť diablovi použiť naše mysle. Ľudská myseľ je jeho obľúbeným bojiskom a bude nám celý deň dávať spaľujúce myšlienky, ktoré prehlušia Boží hlas, ak sa ich rozhodneme počúvať. Myšlienky, ktoré nám diabol dáva, sú zvyčajne ľstivé, jemné a klamné, takže im ľahko uveríme. Klame a obviňuje, a hovorí nám čokoľvek, čo ho napadne, aby nám ukradol radosť, okradol nás o pokoj a prinútil nás, aby sme sa cítili zahanbení, vinní a nehodní. Naplní našu myseľ bezbožnými myšlienkami o iných ľuďoch. Nevieme ho zastaviť v dávaní myšlienok do našich myslí, ale môžeme ich v Kristovej moci odmietnuť. Potom môžeme svoje myšlienky úmyselne obrátiť k Bohu a k veciam, ktoré nám On hovorí.

Ak mám byť úprimná, sú dni, kedy musím odmietnuť tucty myšlienok práve vtedy, keď sa mám nalíčiť! Ale vďaka Bohu viem, ako to urobiť. Dokážete to aj vy. Zamyslite sa nad tým takto: dva hlasy súperia o vašu pozornosť. Môžete sa zamerať na jeden alebo na druhý. Rozhodnite sa počúvať Boží hlas a premýšľať o veciach, ktoré On hovorí a nie o veciach, ktoré hovorí nepriateľ. Keď plníme svoje mysle správnymi vecami, tie zlé nemajú priestor do nich vstúpiť.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Daj svoju myseľ Bohu a zameraj sa na myšlienky, ktoré ti On dáva.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon