Prečo dobrý Boh dovolí, aby sa diali zlé veci?

Prečo dobrý Boh dovolí, aby sa diali zlé veci?

Každé dobrý údel a každý dokonalý (zdarma, veľký, úplný) dar sostupuje s hora od Otca [ktorý dáva] svetiel [žiarenie], u ktorého nieto zmeny [vychádza či zapadá], alebo nejakého obratu zatônenia [zatmenia]. – JAKUB 1:17

Keď zažijeme nejakú tragédiu, zvyčajnou reakciou je hnev na Boha. Ľudia sa často pýtajú: „Ak je Boh k nám dobrý, všemohúci a láskyplný, prečo nezastavil veci, ktoré spôsobujú bolesť?“

Satan sa týmto spôsobom snaží vybudovať múr medzi Bohom a zranenou osobou. Využíva príležitosť a hovorí: „Boh nie je dobrý a nedá sa Mu dôverovať.“ Avšak my, podľa Božieho Slova vieme, že satan nemá pravdu – je klamár a otec lží.

Prečítaj si Jakuba 1:17. Všetko dobré pochádza od Boha. Boh je dobrý a nemôže byť niekým iným. Dokonca, ani sa nikdy nemení. Je absolútne stabilný, verný a dôsledný. Boh je dobrý – vždy.

Je zrejmé, že Boh nie vždy zabráni tragédii a nie vždy vieme, prečo sa zlé veci dejú. 1.Korinťanom 13:12 hovorí: „… teraz poznávam z čiastky (nedokonale)…“ Musíme si pamätať, že viera bude vždy vyžadovať, aby sme akceptovali nezodpovedané otázky. Musíme prísť na miesto, kde sme spokojní s tým, že poznáme toho Jediného, ktorý vie všetko a budeme Mu dôverovať.


Modlitba

Bože, možno nie vždy rozumiem, prečo sa dejú zlé veci, ale viem, že Ty si dobrý. Keď nerozumiem prečo, nájdem svoju útechu u Teba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon