Detská dôvera

Detská dôvera

Kto sa teda pokorí ako toto dieťa [dôverujúce, pokorné, milujúce, odpúšťajúce], je najväčší v kráľovstve nebeskom. Matúš 18:4

Deti veria tomu, čo sa im hovorí. Niektorí ľudia hovoria, že deti sú naivné, avšak deti nie sú naivné, ale sú dôverčivé. Je to v detskej prirodzenosti dôverovať, pokiaľ nemajú nejakú inú skúsenosť, ktorá ich nenaučila opaku. Ďalšou vecou, ktorú všetci o deťoch vieme je, že si dokážu užívať doslova čokoľvek. Dokonca dokážu premeniť prácu na hru!

Náš nebeský Otec túži po tom, aby sme k Nemu prichádzali ako deti. On chce, aby sme vedeli, že sme Jeho vzácni maličkí, a aby sme Mu úplne dôverovali, že sa o nás postará. On chce, aby sme Ho chytili za ruku, opierali sa o Neho a neprestavali Ho prosiť o pomoc. So všetkým, do čoho nás Boh volá, nám môže pomôcť. On je pripravený, čaká a je viac než ochotný. My môžeme prísť k Nemu pokorne ako malé deti – úprimné, nenáročné, čestné, otvorené – s vedomím, že bez Neho nemôžeme nič urobiť.

Ako Božie deti sme nikdy neboli povolaní žiť v otroctve akéhokoľvek druhu. Môžeme zažiť nádhernú voľnosť a slobodu. Slobodu tešiť sa zo všetkého, čo nám Boh dal v Kristovi. Dal nám život a našim cieľom by malo byť užívať si ho.


Snažte sa stať sa a zostať detskí so všetkou jednoduchosťou dieťaťa. Kvalita vášho života sa zlepší tým najúžasnejším spôsobom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon