Hľadaj Boha, a potom Mu slúž

Hľadaj Boha, a potom Mu slúž

„… znaj Boha svojho otca [maj osobné poznanie o ňom, nech ti je známy a porozumej Mu, váž si Ho a cti si Ho] a slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin zpytuje všetky srdcia a rozumie každému útvaru myšlienok. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti najsť; a jestli ho opustíš, zavrhne ťa navždy.“ (1.PARALYPOMENOM 28:9)

Ježiš má empatiu k ľuďom, ktorí boli zneužívaní náboženským zákonom a utláčaní tvrdými náboženskými vodcami. Chce vidieť ľudí uzdravených a znovu-obnovených, aby vedeli, že On je dobrý, plný milosrdenstva, vytrvalý, pomalý do hnevu a pripravený odpúšťať. Boh dáva milosť – svoju moc, ktorá nám pomôže urobiť to, čo sami nedokážeme – zadarmo. Keď nám povie, aby sme niečo urobili, nenechá nás bezmocných. Dáva nám to, čo potrebujeme, aby sme to mohli urobiť.

Keď povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie,“ (Matúš 11:28) hovoril k ľuďom trpiacim duchovným vyhorením. On chce potešovať tých, ktorí sú unavení službou iným ľuďom a pocitmi zlyhania, ktoré pri tom zažívajú. V cirkvi sú dnes tisícky ľudí, ktorí sú prepracovaní a duchovne podvyživení. Ľudia chcú mať mocný vzťah s Bohom, urobili všetko, čo im tzv. náboženstvo prikázalo a aj napriek tomu sa cítia prázdni.

V túžbe zapáčiť sa Bohu nahradili hľadanie Boha a počúvanie Jeho hlasu prácou pre Boha bez toho, aby od Neho mali konkrétne nasmerovanie. On chce, aby sme pracovali pre kráľovstvo a robili veci, ktoré nás vedie robiť. Nechce však, aby sme boli zaneprázdnení náboženskou činnosťou, mysliac si, že je potešený našimi obeťami, o ktoré nás ani nežiadal. Ako môžu ľudia robiť Božiu prácu, ak si nenájdu čas, aby od Neho počuli, že by to mali urobiť?


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Opýtaj sa Boha, čo chce, aby si robil, a potom to urob z celého svojho srdca.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon