Intimita prináša slobodu

Intimita prináša slobodu

„… sám od seba (z vlastnej vôle alebo z mojej vlastnej autority) nerobím ničoho, ale [tak] jako ma naučil môj Otec, tak a to hovorím.“ (JÁN 8:28)

Viackrát som sa pýtala Boha, čo chce, aby som urobila v konkrétnych situáciách a On odpovedal: „Urob čokoľvek, čo chceš urobiť.“ Keď som prvýkrát počula Boha toto povedať, neverila som, že by mi Boh mohol dať takúto slobodu ale teraz už viem, že On nám dáva čoraz viac slobody v súlade s tým, ako duchovne rastieme a dospievame.

Keď som o tom premýšľala, uvedomila som si, že všetko nad čím rozmýšľam sú moje vlastné deti. Keď boli malé a neskúsené, robila som všetky rozhodnutia namiesto nich. Keď dospievali, dovolila som im častejšie robiť to, čo chceli. Boli s nami dostatočne dlho a trochu poznali naše srdcia. Dnes sú všetky naše štyri deti dospelé a väčšinou robia to, čo chcú, ale málokedy nás zrania, pretože poznajú naše srdcia a podľa toho konajú.

Po tom, čo niekoľko rokov kráčame s Bohom, spoznávame Jeho srdce, Jeho charakter a Jeho cesty. Ak sme odhodlaní Ho nasledovať, môže nám dať väčšiu slobodu, pretože sme s Ním v jednote. Keď duchovne rastieme, stále viac si prajeme uctiť si Boha a odzrkadľovať Jeho srdce vo všetkom, čo robíme. Náš duch sa naplní Jeho Duchom a naše túžby začínajú splývať s Jeho túžbami.

Vo verši na dnešný deň čítame, že Ježiš robí a hovorí iba to, čo Ho naučil Otec. Povzbudzujem vás, aby ste hľadali takú jednotu s Bohom, že neurobíte nič z vlastnej vôle alebo vlastných túžob a sily, ale budete si užívať takú intimitu s Bohom, že vaše túžby budú v jednote s Jeho túžbami.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nech Božie túžby sú tvojimi túžbami.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon