Zdroj tvojej sily

Zdroj tvojej sily

„Mojou silou a mojou piesňou je Hospodin, a stal sa mi spasením. Toto je môj silný Boh, a budem ho vychvaľovať; je Bohom môjho otca, preto ho budem vyvyšovať.“ (EXODUS 15:2)

Musíme byť ako Mojžiš a Izraeliti, o ktorých sme čítali v dnešnom verši. Chcem poukázať na to, že Boh im nielenže dal silu (vidíme to v celom Starom zákone), ale On sám bol pre nich Silou. Prvá Samuelova 15:29 hovorí o Bohu ako o „sile Izraela“ (doslovný anglický preklad. V preklade ROH použité slovo „víťaz“ – poz. prekladateľa). Viete, bolo obdobie, kedy Izrael vedel, že Boh je ich Silou, ale potom na to zabudli. Keď zabudli na túto životne dôležitú pravdu, začali slabnúť a zlyhávať ako národ a ich životy začali byť ničené. Keď sa vrátili k Bohu, ako k svojej Sile, veci sa pre nich zmenili na dobré.

Aj keď viete, že Boh je vašou Silou, stále to musíte prijímať vierou. Každý svoj deň začínam tým, že poviem, že bez Neho nedokážem nič urobiť, a že sa na Neho úplne spolieham, nech ma posilní a uschopní. On nás posilní tým, že nám povie slovo povzbudenia a dá nám smer, keď to potrebujeme. Posilní nás tak, že budeme rozprávať slová múdrosti a porozumenia. Fyzicky nás posilní tým, že nám dá nadprirodzenú energiu, keď sme unavení a vyčerpaní, a dá nám silu zvládnuť náročných ľudí a situácie.

Verte Bohu, že On je vašou Silou radšej, než aby ste sa pokúšali robiť veci sami. Môžete mať veľa ľudí, ktorí sa na vás spoliehajú, ale môžete im pomôcť len vtedy, keď sa budete opierať a spoliehať len na Boha. Prijmite Ho dnes vierou ako vašu Silu a budete ohromení tým, čo môžete dosiahnuť, a ako ľahko.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Dovoľ Bohu, aby bol tvojou Silou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon