Poslušné srdce

Poslušné srdce

„Dnes, tohoto dňa, ti prikazuje Hospodin, tvoj Bôh, aby si činil tieto ustanovenia a súdy a tedy ich budeš ostríhať a činiť celým svojím srdcom a celou svojou dušou.“ (DEUTERONOMIUM 26:16)

Jeden z najlepších spôsobov ako si zaistiť prehlbovanie priateľstva s Bohom, je mať srdce, ktoré Ho chce poslúchať. Keď sú naše srdcia čisté, citlivé voči Jeho vedeniu a túžiace poslušne reagovať, sme v úžasnej pozícii zažívať Božie priateľstvo a počuť Jeho hlas. Boh vie, že pokiaľ sme na tejto zemi, nebudeme dokonalí, ale môžeme a mali by sme mať voči Nemu dokonalé srdcia. Srdcia, ktoré hľadajú robiť to, čo je správne, aby sa páčili a oslavovali Boha.

Keď rastiete v priateľstve s Bohom, nikdy nezabúdajte, že váš vzťah musí byť založený na tom, kým On je a nie na tom, čo pre vás môže urobiť. Neustále hľadajte Jeho prítomnosť, nie Jeho dary. Neustále hľadajte Jeho tvár, nie Jeho ruku. Jednou z prekážok pulzujúceho, dozrievajúceho priateľstva s Bohom, je zamerať sa na výhody priateľstva, namiesto toho, aby sme sa zamerali na Neho ako na svojho priateľa. Ako ľudské bytosti neoceňujeme zistenie, že určití ľudia chcú byť našimi priateľmi len preto, že im môžeme dať niečo, čo chcú. Cítime sa ocenení, keď vieme, že ľudia majú k nám správny postoj srdca, a že chcú byť naši priatelia len preto, kým sme, a že nás majú radi. Ten istý princíp platí aj pre Boha.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Založ svoj vzťah s Bohom na tom, kým On je a nie na tom, čo pre teba môže urobiť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon