Je to ako chodenie do banky

Je to ako chodenie do banky

„V Ňom sa odvažujeme pristupovať s dôverou (bezvýhradný prístup k Bohu v slobode a bez strachu) skrze vieru v Neho.“ (EFEŽANOM 3:12, SEP)

Nikdy by sme sa nemali cítiť neistí, keď sa v modlitbe približujeme k Bohu. On pozná všetky naše slabosti a napriek tomu nás miluje. Boh nám chce dať viac než dosť, nie len tak akurát a my potrebujeme prosiť odvážne.

Odvážny prístup k Bohu v modlitbe možno prirovnať k tomu, keď idete do banky vybrať hotovosť. Ak viem, že mám v banke päťdesiat dolárov, pretože som ich tam minulý týždeň vložila, nebudem váhať zastaviť sa v banke a vybrať si tých päťdesiat dolárov. Viem, že mám päťdesiat dolárov, sú moje a môžem ísť do banky vybrať si ich ak chcem. Keď som tam, s istotou očakávam, že dostanem svojich päťdesiat dolárov. K Bohu musíme pristupovať s rovnakým druhom odvahy, nie kvôli vlastnej spravodlivosti, ale kvôli privilégiu, že sme spoludedičmi s Ježišom. Potrebujeme rozumieť tomu, čo máme k dispozícii kvôli Ježišovi a musíme sa modliť odvážne, sebavedomo s očakávaním, že dostaneme to, čo nám patrí. Boh nám v Kristovi sprístupnil neuveriteľné zaopatrenie, a my jednoducho len musíme v mene Ježiš prosiť o požehnania, ktoré už pre nás zaopatril. Keď zápasíme s pocitmi, že sme nehodní, mali by sme ísť do Božieho Slova a dovoliť, aby nám pripomenulo všetky naše výsady, ktoré ako Božie deti máme. Prosme Ducha Svätého, aby nám pomohol odvážne vstúpiť do Božej prítomnosti a prijať pomoc, ktorú potrebujeme, pretože: „A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi…“ (Rimanom 8:16-17, SEP). Bude k nám hovoriť a pripomenie nám, že patríme Bohu!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Si Božie dieťa a On túži byť k tebe dobrý.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon