Napojte sa

Rýchly odpúšťať

Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho (hojnosť) ovocia… JÁN 15:5

Na našej kresťanskej ceste mnohokrát získame mnohé zásady, vzorce a metódy, nie však skutočnú moc. To môže platiť pri vyučovaní o viere, modlitbe, chvále, rozjímaní, štúdiu Biblie, pokání, duchovnom boji a všetkých ostatných prikázaniach, o ktorých sme počúvali a ktoré sme naplnili. Všetky sú dobré a musíme o nich vedieť, ale len oni nemôžu vyriešiť naše problémy.

Je dôležité si zapamätať, že akokoľvek sú tieto témy dobré, sú len kanálmi na prijímanie od Pána. Nepomôžu nám pokiaľ nie sme napojení na Božský zdroj moci.

Na tento zdroj sme napojení prostredníctvom osobného vzťahu s Bohom, to si však vyžaduje čas. Bez toho, aby sme trávili čas v osobnom, dôvernom spoločenstve s Pánom, nikdy nedosiahneme žiadne skutočné trvalé víťazstvo v našom kresťanskom živote. On má pre vás individuálny plán. Ak Ho poprosíte, príde do vášho srdca a bude s vami komunikovať. Bude vás vyučovať a viesť cestou, ktorou by ste mali ísť.

Naučte sa rýchlo reagovať na podnety Ducha Svätého pre dôverný vzťah s Bohom. Stretnite sa s Ním v súkromí a budete odmenení v hojnosti


Len v prítomnosti Pána prijímame Pánovu moc.

 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon