Nasleduj vo viere

Nasleduj vo viere

„A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa [hojnosťou priazne] a zvelebím tvoje meno, a budeš požehnaním [dávajúc dobro ostatným].“ (GENEZIS 12:2)

Keď mi Boh povedal, aby som odišla zo svojej práce, kde som mala istotu, a začala svoju vlastnú službu, poslúchnuť Boží hlas nebolo pre mňa najjednoduchšie. Dnešný verš bol ten, ktorý mi Boh ukázal a povzbudzoval ma v plánoch, ktoré so mnou mal. Je ľahké si tento verš prečítať a pomyslieť si: „Áno! Chcem byť požehnaná.“ Znie to úžasne! Musíme si však uvedomiť, že Boh vyžadoval od Abraháma obeť poslušnosti predtým, než sa toto úžasné zasľúbenie naplnilo.

Abrahám musel zanechať všetko, čo bolo pre neho pohodlné a známe, a pohnúť sa smerom k neznámemu cieľu. Mnohých ľudí by to znervóznilo, ale Abraháma nie. Židom 11:8 hovorí: „Vierou [vyzvaný] Abrahám súc volaný poslúchol, keď mu kázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide.“

Keď poslúchame Boha, musíme byť ako Abrahám a nedovoliť, aby sa naša myseľ trápila. Keď k nám Boh rozpráva a vedie nás, musíme vo viere nasledovať, dôverovať Mu a veriť, že On požehná našu poslušnosť a naplní zasľúbenia, ktoré nám dal.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh naplní zasľúbenia, ktoré ti dal.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon