On ťa zmení

On ťa zmení

„A príde na teba Duch Hospodinov, a budeš prorokovať s nimi a budeš premenený na iného muža.“ (1. SAMUELOVA 10:6)

Schopnosť počuť Boží hlas je výsledkom toho, že Ho poznáme a sme naplnení Jeho Duchom. Nie je to však jediným znakom života naplneného Duchom Svätým. Ďalším jednoduchým, ale mocným dôkazom moci Ducha Svätého v človeku je zmenený život.

Počas Ježišovho procesu Ho Peter trikrát zaprel, pretože sa bál Židov (pozri Lukáš 22:56-62), ale keď bol v deň Letníc naplnený Duchom Svätým, už sa nebál, ale postavil sa a kázal mimoriadne odvážne posolstvo. Výsledkom Petrovho kázania bolo, že v ten deň bolo do Božieho kráľovstva pridaným tritisíc duší (pozri Skutky 2:14-41). Plnosť Ducha Svätého zmenila Petra, zmenila ho na iného muža. Stál sa z neho taký muž, ktorý bol veľmi odvážny a vôbec sa už nebál.

Peter však nebol jediný, kto sa v ten deň odvážne postavil. Všetci ostatní učeníci urobili to isté. Všetci sa zo strachu pred Židmi skrývali za zatvorenými dverami, keď k nim Ježiš prišiel po svojom vzkriesení (pozri Ján 20:19-22). Po naplnení Duchom Svätým sa zrazu všetci stali nebojácnymi a statočnými.

Moc Ducha Svätého zmenila za tie roky nespočetné množstvo ľudí. Zmenilo to Saula, ako je zaznamenané v dnešnom verši. Zmenilo to aj mňa a neustále pokračuje a mení tých, ktorí sú hľadajúci po celom svete. Potrebujete byť zmenení? Poproste Ducha Svätého, aby vás dnes naplnil.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Na to, aby si sa zmenil, potrebuješ moc Ducha Svätého.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon