Pán je tvojou silou

… mocnejte v Pánovi [buď zmocnený cez zjednotenie sa s Ním] a v sile jeho vlády [tá sila, ktorú poskytuje Jeho neobmedzená moc ]. – EFEŽANOM 6:10

Musíme si uvedomiť, že súčasťou Satanovho plánu pre veriacich je nás unaviť. Daniel 7:25 živo opisuje víziu prijatú prorokom Danielom: „A unaví svätých Najvyššieho…“.

Boh však chce, aby si bol povzbudený. Rimanom 8:37 hovorí kresťanom túto dobrú správu: „Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.“ „Slávne víťazíme“ znamená, že skôr, ako problémy začnú, už vieme, kto zvíťazí. Páči sa mi to, aj tebe? Vo svojich srdciach si môžeme udržať taký dôverný vzťah s Bohom cez modlitbu a Jeho Slovo, aby sme neustále boli posilňovaní mocou Jeho zasľúbení. Intimita s Bohom produkuje silných kresťanov, ktorí môžu prekonať diabla!

Ži svoj život úplne presvedčený o Božej sile a nemaj strach zo skúšok, ktoré produkujú unavených bojovníkov a zoslabnutých svätých. Zostaň silný v Ňom a v sile Jeho moci.

Modlitba

Bože, Ty jediný si mojou silou. Nedovolím Satanovi, aby zo mňa urobil unaveného kresťana, ale zostanem silným vďaka blízkemu vzťahu s Tebou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon