Počúvaj pozorne

Počúvaj pozorne

„Ďalej im hovoril: ´Dávajte si pozor, čo počúvate! Akou mierou meriate , takou vám bude namerané, ba ešte aj pridané.´“ (MAREK 4:24)

Biblia hovorí, že v posledných dňoch povstane mnoho falošných prorokov a budú hovoriť ľuďom to, čo chcú ich „svrbiace“ uši počuť. Ľudia budú vyhľadávať tých, ktorí im povedia niečo príjemné a potešujúce. Aby uspokojili svoje vlastné túžby, odvrátia sa od počúvania pravdy a budú počúvať mýty a fikcie vytvorené ľuďmi (pozri 2.Timoteovi 4:3-4). Obrátia sa k metódam, ktoré oni budú možno nazývať „duchovnými“, ale podľa Božieho Slova sú nebezpečné. Sú „duchovné“, ale pochádzajú zo zlého ducha!

Nikdy predtým sme nevideli taký nárast okultistov, ktorí sa uchádzajú o ucho, ktoré je pripravené počúvať. Televízne relácie predstavujú média, ktoré tvrdia, že komunikujú s mŕtvymi. Títo ľudia skutočne komunikujú s týmito duchmi, ktorí hovoria polopravdy o minulosti a klamstvá o budúcnosti. To je v Písme prísne zakázané (pozri Leviticus 19:31). Boh hovorí, že svoju tvár obráti proti každému, kto sa obráti na nejaké médium alebo špiritistu (pozri Leviticus 20:6-7). Avšak kresťania stále čítajú horoskopy a radia sa s okultistami, a potom sa čudujú, prečo žijú v zmätku a nemajú pokoj.

Musíme si uvedomiť, že je nesprávne hľadať vedenie pre život prostredníctvom niečoho alebo niekoho iného, ako samotného Boha. Ak ste sa do takýchto veci zapojili, žiadam vás, aby ste dôsledne činili pokánie. Poproste Boha, aby vám odpustil a navždy sa vyhýbajte takýmto praktikám. Boh sám má všetky odpovede, ktoré potrebujete.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nehraj sa so zápalkami, vedú k požiaru.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon