Prekonávanie

Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie, ale [nekompromisne] spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. PRÍSLOVIA 28:1

Strach oberá mnohých ľudí o vieru. Strach zo zlyhania, strach z ľudí, strach z odmietnutia patria k najsilnejším druhom strachu, ktoré používa satan, aby nám bránil v napredovaní.

Avšak, bez ohľadu na to, aký strach na nás nepriateľ vysiela, dôležité je prekonať ho. Keď čelíme strachu, nesmieme sa mu poddávať. Pre naše víťazstvo je nevyhnutné, aby sme urobili rozhodnutie: „S Božou pomocou zvíťazím.“

Normálna reakcia na strach je útek. Nepriateľ chce, aby sme utiekli; Boh chce, aby sme zostali pevní a videli, ako On oslobodzuje. Kvôli strachu mnohí ľudia nie sú schopní čeliť problémom a strávia celý svoj život utekaním. Musíme sa naučiť stáť pevne na zemi a čeliť strachu v bezpečí poznania, že sme viac ako víťazi skrze Krista (Rimanom 8:37).

Strach zo zlyhania trápi mnoho ľudí. Bojíme sa toho, čo si o nás ľudia pomyslia, ak zlyháme. Ak vykročíme a zlyháme, niektorí ľudia možno o tom budú počuť, ale rýchlo na to zabudnú, ak na to zabudneme aj my a pôjdeme ďalej. Je ľahšie niečo vyskúšať a zlyhať, ako neskúsiť nič a uspieť.


Pristupujte k životu s odvahou. Duch Pánov je vo vás – tak sa rozhodnite, že nebudete mať strach.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon