Sloboda pokojného, triezveho a stabilného života

Sloboda pokojného, triezveho a stabilného života

Ale ty buď triezvy vo všetkom trp, čo prijde zlé, konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju službu. – 2. TIMOTEOVI 4:5

Ľudia sa rodia, aby boli slobodní, je to dar od Boha. Otázkou je, či si ochotný prejsť čímkoľvek, aby si bol slobodný alebo chceš zostať tam kde si, po zvyšok svojho života? Ak chceš byť slobodný, kľúčom je začať robiť krok za krokom to, čo chce Boh, až nakoniec vyjdeš zo svojich problémov.

V 2. Timoteovi 4:5 Pavol povedal Timoteovi, aby bol pokojný, triezvy a vyrovnaný, a aby si naďalej plnil povinnosti vo svojej službe. To je dobrá rada pre nás všetkých.

Namiesto toho, aby nás ovládali naše emócie, keď sme konfrontovaní svojimi problémami, potrebujeme sa radšej upokojiť a zamerať sa na robenie toho, k čomu nás Boh povolal.

Ak si na niečo nazlostený, namiesto toho, aby si dovolil zlosti zruinovať tvoj život, zmeň to na niečo dobré. Prekonaj zlo a hnev modlitbou za tých, ktorí ťa zraňujú a zneužívajú. Odolávaj pocitom sebectva tým, že urobíš niečo dobré pre niekoho iného.
Kedykoľvek sa ťa nepriateľ snaží rozrušiť tvoje emócie, upokoj sa a rob to, čo ťa Boh povolal robiť.


Modlitba

Duchu Svätý, pomôž mi byť pokojným, triezvym a stabilným, aby som si mohol slobodne užívať svoj život a robiť to, čo si ma Ty povolal robiť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon