Slovo múdrosti

Slovo múdrosti

„Jednému sa totiž skrze [Svätého] Ducha dáva [moc hovoriť] slovo múdrosti…“ (1.KORINŤANOM 12:8)

Prvý list Korinťanom 1:30 hovorí, že Ježiš: „sa nám stal múdrosťou od Boha…“. Autor Prísloví nám opakovane hovorí, aby sme hľadali múdrosť a robili všetko, čo je v našich silách, aby sme ju získali. Múdrosť je prístupná všetkým ľuďom, ale „slovo múdrosti“ je druh múdrosti, ktorá je odlišná od múdrosti, ktorú môže mať každý.

Všetka múdrosť pochádza od Boha, ale existuje aj múdrosť, ktorá prichádza zo skúsenosti, alebo k nej môžeme dospieť učením sa. To však nie je múdrosť spomínaná v dnešnom verši. Slovo múdrosti je formou duchovného vedenia. Keď to funguje, jednotlivec nadprirodzene vie, ako zvládnuť určitú situáciu mimoriadne rozumným spôsobom, ktorý presahuje jeho prirodzené vedomosti alebo skúsenosti, a ktorý je v súlade s Božím zámerom.1

Často pôsobíme v tomto dare bez toho, aby sme si to uvedomovali. Môžeme niekomu povedať niečo, čo sa zdá bežné, ale pre poslucháča je to v jeho situácii obrovskou múdrosťou.

Dostala som slovo múdrosti od detí, o ktorých som s istotou vedela, že nemajú ani poňatia o tom, čo hovoria. Duch Svätý sa snažil upútať moju pozornosť, používal deti, aby som vedela, že to rozpráva On. Proste si a očakávajte Božie vedenie prostredníctvom slov múdrosti.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Hľadaj múdrosť, pretože jediné slovo múdrosti vyslovené v správnom okamihu môže zmeniť život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon