Uč sa z Ježišových modlitieb

Uč sa z Ježišových modlitieb

„A Ježiš hovoril: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! A deliac si jeho rúcho hodili oň los.“ (LUKÁŠ 23:34)

Verím, že spôsob, akým sa ľudia modlia a za čo sa modlia, prezrádza veľa o ich charaktere, a duchovnej zrelosti. Boli časy, keď môj modlitebný život nenaznačoval moju veľkú duchovnú zrelosť. Aj keď som bola znovuzrodená, naplnená Duchom Svätým a vyučovala som Božie Slovo, moje modlitby boli žalostne telesné. Keď som sa modlila, mala som zoznam prosieb, o ktorých som si myslela, že Boh na nich musí odpovedať áno, aby som mohla byť šťastná, a všetko to boli prirodzené veci. Modlila som sa: „Pane, daj , aby moja služba rástla. Daj nám nové auto. Urob toto a urob tamto. Zmeň Davea. Urob, aby sa deti správali slušne…“ a mnohé ďalšie.

Boh mi na to odpovedal jednoducho: „Chcem, aby si preskúmala Ježišove modlitby a aj Pavlove. Potom sa porozprávame o tvojom modlitebnom živote.“ Samozrejme v celej Biblii je veľa modlitieb, najmä v Žalmoch. Boh mi však povedal, aby som sa modlila Ježišove modlitby, ktoré sa nachádzajú v Evanjeliách a Pavlove modlitby, ktoré sa nachádzajú v Listoch.

Keď som sa začala modliť tak ako sa modlil Ježiš, zistila som, že naozaj neexistuje mocnejší spôsob modlitby, ako modlitba plná Božieho Slova, pretože nám ukazuje, čo je pre Neho dôležité. On sa modlil také modlitby, aké si môžeme prečítať v dnešnom verši a mnohé iné, vrátane Jeho modlitby: „Posväť ich [očisti, oddeľ ich pre seba, urob ich svätými] v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda“ (Ján 17:17). Modlil sa za jednotu medzi Jeho ľuďmi (pozri Ján 17:23). Jeho modlitba za Petra: „Ale ja som prosil za teba [Peter], žeby nezašla tvoja [vlastná] viera…“ (Lukáš 22:32).

Povzbudzujem vás čítať Evanjelia, pozrieť sa, ako sa Ježiš modlil, a potom sa modliť podobne ako rozprávate a počúvajte Boha.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Modli sa, aby ti Boh zjavil svoju lásku k tebe a aby si si to plne uvedomoval.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon