Usvedčenie je nevyhnutné

Lebo koho Pán miluje, toho kázni, a švihá každého, koho prijíma za syna. – ŽIDOM 12:6

Nikdy nechcem byť bez spoločenstva s Pánom. Musím Ho mať, aby som prešla každučkým dňom svojho života.

Preto som vďačná za usvedčenie Svätého Ducha. Hovorí mi, ak robím niečo, čo zarmucuje Boha alebo narúša našu komunikáciu a vzťah. Usvedčuje a presviedča ma o tom, čo je správne.

Boh nás miluje viac, ako my milujeme svoje deti. Vychováva nás vo Svojej láske. Hovorí nám, keď sme na zlej ceste. Ak je to nevyhnutné, tak nám to dokáže povedať aj pätnástimi spôsobmi, aby si získal našu pozornosť.

Jeho posolstvo usvedčujúcej lásky je všade. Chce, aby sme Ho počúvali, pretože nás miluje. Ak však zotrváme na svojich cestách, tak od nás zadrží privilégiá a požehnania, pretože chce, aby sme rástli a mohli mať to, čo je pre nás najlepšie.

Pamätaj si, že ak sa necháš usvedčiť, tak ťa to pozdvihne mimo hriechu a privedie ťa späť k Otcovmu srdcu.

Nech ťa usvedčenie pozdvihne na novú úroveň v Bohu. Neodolávaj mu; prijmi ho!

Modlitba

Pane, viem, že ma miluješ a chceš pre mňa len to najlepšie. Ďakujem Ti, že ma naprávaš a vychovávaš, keď zhreším či urobím chybu. Chcem byť čo najbližšie pri Tebe, takže prosím nedovoľ, aby čokoľvek prišlo medzi Teba a mňa. Milujem ťa!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon