Základ šťastia

Základ šťastia

„Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj [útočisko a uctievať ho, s vedomím, že je] a jeho prikázania [úplný, pôvodný účel jeho stvorenia, … základom všetkého šťastia…] zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka!“ (KAZATEĽ 12:13, SEB)

Knihu Kazateľ napísal muž, ktorý doslova vyskúšal všetko, aby bol šťastný. Mal veľa bohatstva, veľkú moc a mnoho manželiek. Vyskúšal každé pozemské potešenie. Čokoľvek, po čom zatúžili jeho oči, si zobral. Jedol, pil a veselil sa. Mal obrovské vedomosti, múdrosť, rešpekt, ale nenávidel život. Zrazu sa mu začalo zdať, že všetko je zbytočné. Pokúsil sa zistiť o čom je život a dostával sa do stále väčšieho, a väčšieho zmätku.

Nakoniec si uvedomil, prečo je to tak. Problém bol v tom, že neposlúchal Božie prikázania. Bol kvôli tomu nešťastný a urobil prehlásenie, že základom šťastia človeka je poslušnosť Bohu.

Existuje mnoho, mnoho smutných ľudí, zatrpknutých jednotlivcov, ktorí zo svojich nešťastných životov obviňujú iných ľudí alebo okolnosti. Takí, ktorí si neuvedomujú, že skutočný dôvod ich nespokojnosti je ich neposlušnosť voči Bohu.

Verím, že aj vy chcete byť šťastní. Kľúčom k šťastiu je poslúchanie Boha. Kazateľ 12:13 hovorí, že poslúchanie je „danie do poriadku všetkým neharmonických okolností“. To znamená, že čokoľvek, čo nie je v poriadku alebo akýkoľvek problém, je zapríčinený neposlušnosťou a len poslušnosť to môže dať znovu do poriadku. Zakaždým, keď poslúchneme Boha, v našich životoch sa niečo stane a zlepší sa.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nastav svoju myseľ tak, aby si poslúchal Boha vo všetkých veciach a tvoja radosť narastie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon