Ži Božím spôsobom

Ži Božím spôsobom

„Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste, aby som chodil v tvojej pravde, sústreď moje srdce [výhradne, úctivo] na bázeň svojho mena.“ (ŽALM 86:11)

Ak počúvame Boží hlas a žijeme zbožným spôsobom, ak sa Mu rozhodneme slúžiť, môžeme sa vyhnúť dlhým zápasom s Ním. Múdrosť nám hovorí, aby sme dovolili Bohu robiť s nami to, čo On chce, aby sme neustále nechodili dookola okolo tej istej „hory“ (pozri Deutronómium 2:3). Stretla som ľudí, ktorí sa tými istými prekážkami a problémami zaoberali dvadsať alebo tridsať rokov. Keby len na začiatku poslúchli Boha, vo svojich životoch by sa už dávno posunuli oveľa ďalej.

Bez ohľadu na to, ako veľmi sa nám môže páčiť na mieste, kde sme, ak nás Boh nájde, nedovolí nám, aby sme tam zostali a stagnovali. On má nové miesta, na ktoré nás môže zobrať a nové lekcie, ktoré nás môže naučiť. Boh chce, aby sme boli plní života, plní Jeho zámerov a plánov.

Boh nám povedal: „… nebolo nikoho, kto by bol pozoroval ušima;… ste pustili naprázdno každú moju radu a môjho karhania ste nechceli,… budem sa posmievať, keď príde to, čoho sa strachujete;…“ (pozri Príslovia 1:24-28). Boh je milosrdný a dlhozhovievajúci, ale prichádza čas, keď si musíme uvedomiť, že Mu musíme byť poslušní. Čím skôr poslúchneme a začneme žiť podľa Božej cesty, tým skôr môžeme pokračovať v našich životoch a napredovať v dobrých Božích plánoch.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Modli sa, poslúchaj a nemeškaj!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon