Thay Đổi Là Một Quá Trình

Thay Đổi Là Một Quá Trình

Ấy, Áp-ra-ham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa. HÊ-BƠ-RƠ 6:15

Thay đổi không đến dễ dàng. Tôi sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đã đến gặp tôi vào một ngày nọ sau khi tôi dạy xong. Quá bực tức, bà ấy chống tay ngang hông và nói: “Tôi muốn lấy lại tiền của mình!” Tôi khá ngạc nhiên trước câu nói của bà ấy, rồi tôi trả lời: “Ý bà là gì, bà muốn lấy lại tiền ư?” Bà ấy nói: “Joyce, tôi đã dâng cho chức vụ của bà và tôi đã làm theo những gì bà bảo phải làm trong suốt hai tuần qua nhưng không có gì thay đổi cả!”

Nhìn lại thì điều này khá buồn cười, nhưng ngay lúc đó tôi đã giải thích với người phụ nữ này rằng đó không phải là cách nó hoạt động. Thay đổi cần có thời gian. Và sự kiên nhẫn là điều cần thiết trong quá trình đó để đạt được kết quả mong muốn. Bà ấy rời đi một cách chán chường vì bà ấy muốn một sự thay đổi ngay lập tức, nhưng đó không phải là điều Chúa ban cho chúng ta. Khi bạn được cứu, bạn bước vào một con đường dẫn bạn đến một hành trình thay đổi cả đời. Và cuộc đời chúng ta được thay đổi bởi Lời Chúa (Gia-cơ 1:21–25).

Để sống trong mối thông công gần gũi, mật thiết với Chúa, hãy quyết định trở thành một người đi theo và học hỏi suốt đời. Hãy đọc lời Chúa. Lắng nghe những bài dạy về Lời Chúa. Không có gì tốt hơn là nhận Lời Chúa vào lòng. . . đó là phần quan trọng nhất của quá trình.


Kinh thánh nói rằng chúng ta nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Trời nhờ đức tin và sự kiên nhẫn (Hê-bơ-rơ 6:12), và đức tin đến khi nghe Lời Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:17).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon