Đặt Người Khác Lên Trước

Đặt Người Khác Lên Trước

Vậy, nhờ ơn (ân huệ vô biên của Chúa) đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ [không có ý phóng đại về tầm quan trọng của bản thân] . . . RÔ-MA 12:3

Khiêm nhường thể hiện ở việc không nghĩ mình hơn người khác, luôn giúp chúng ta đối xử tôn trọng và tử tế với mọi người. Trong Ma-thi-ơ 7:12, Chúa Giê-su ban cho chúng ta những chỉ dẫn liên quan đến cách chúng ta đối xử với những người chúng ta gặp hàng ngày—bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và thậm chí cả những người không tử tế với chúng ta.

Chúa Giê-su nói: “hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì (tóm lại) ấy là luật pháp và lời tiên tri.” Đây là một khái niệm khá đơn giản và là một lối sống tuyệt vời. Để kinh nghiệm điều tốt nhất của Chúa cho cuộc đời mình, chúng ta phải đối xử với mọi người theo cách chúng ta muốn được đối xử. Chúng ta nên tìm kiếm nhu cầu của người khác trước và xem liệu chúng ta có thể làm gì để phục vụ họ.

Cuộc sống của chúng ta sẽ thiếu hụt điều tốt nhất của Chúa nếu chúng ta chìm đắm trong “cái tôi”. Tự cho mình là trung tâm ngăn chúng ta nhìn thấy nhu cầu của người khác và khiến chúng ta bỏ lỡ phước hạnh khi phục vụ. Chúng ta không cần phải hoàn toàn quên đi nhu cầu của chính mình. Nhưng chúng ta có thể xua đuổi tính ích kỷ bằng cách không phải lúc nào cũng nghĩ đến nhu cầu của mình trước tiên.


Nếu bạn bắt đầu đối xử với những người xung quanh bằng tình yêu thương, tử tế và tôn trọng, thì bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ ảnh hưởng của điều đó trong cách họ đối xử với bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon