Niềm Vui Tin Cậy

Niềm Vui Tin Cậy

Đâu thiếu sự mặc thị. . . dân sự bèn phóng tứ. . . CHÂM NGÔN 29:18

Sách Châm ngôn nói rằng ở đâu không có khải tượng, thì con người sẽ bị diệt vong. Khải tượng là điều chúng ta nhìn thấy trong tâm trí, “cảnh trong tâm trí” theo như một định nghĩa. Đó có thể là điều Chúa đặt để trong lòng chúng ta hoặc có thể là điều chúng ta muốn nhìn thấy xảy ra khi chân thành đầu phục Chúa. Khải tượng cho cuộc đời chúng ta liên quan đến cách chúng ta nghĩ về bản thân và tương lai của mình.

Tôi nhận thấy rằng nhiều người sợ tin vào những điều tốt đẹp. Họ nghĩ rằng họ có thể đang chuẩn bị cho sự thất vọng. Họ không nhận ra rằng họ sẽ liên tục thất vọng nếu họ không tin. Tôi cảm thấy rằng nếu tôi tin nhiều và chỉ nhận được phân nửa số đó, thì sẽ tốt hơn là không tin gì và không nhận được gì cả. Tôi muốn khích lệ bạn bắt đầu tin vào những điều tốt đẹp. Hãy tin rằng bạn có thể làm được những điều cần làm trong cuộc sống nhờ Đấng Christ. Khi bạn tin, điều đó khơi dậy đức tin trong lòng bạn, và đức tin làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đưa bạn đến gần Ngài hơn.

Hãy tránh thái độ “Điều này sẽ không bao giờ xảy ra”. Hãy để đức tin của bạn bay cao. Nếu bạn không chắc về cách thực hiện một điều gì đó, thì hãy bắt đầu tra xét những suy nghĩ của mình. Gần đây bạn đã nghĩ và tin điều gì? Một câu trả lời trung thực có thể giúp bạn hiểu tại sao bạn không nhận được những điều bạn muốn nhận.


Chúa mời gọi chúng ta mạnh dạn cầu nguyện, tin chắc vào sự tốt lành của Ngài dành cho chúng ta, và tôi đề nghị bạn hãy bắt đầu ngay hôm nay!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon