Khi Bạn Cảm Thấy Lo Lắng

Khi Bạn Cảm Thấy Lo Lắng

Đặng ban [an ủi và niềm vui] mão hoa (vòng hoa hoặc vương miện) cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen [đắt giá] thay vì lòng nặng nề. . . Đức Giê-hô-va được vinh hiển. Ê-SAI 61:3

Chúa muốn chăm sóc chúng ta, nhưng nếu để cho Ngài chăm sóc, thì điều quan trọng là chúng ta phải ngừng lo lắng. Nhiều người nói rằng họ muốn Chúa chăm sóc họ, nhưng họ dành cả ngày để lo lắng hoặc cố tìm ra câu trả lời thay vì chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa. Thực ra họ đang đắm mình trong “đống tro tàn” của họ, và vẫn mong muốn Chúa ban cho họ mão hoa. Để Chúa ban mão hoa cho chúng ta, chúng ta phải dâng “tro bụi” lên cho Ngài.

Chúng ta dâng lên Chúa sự bận tâm của mình bằng cách tin rằng Ngài có thể và sẽ chăm sóc chúng ta. Hê-bơ-rơ 4:3 nói: “Về phần chúng ta là kẻ đã tin (gắn bó, tin cậy và nương dựa vào Đức Chúa Trời), thì vào sự yên nghỉ. . .”

Chúng ta bước vào sự yên nghỉ của Chúa bởi đức tin. Lo lắng đối nghịch với đức tin. Lo lắng đánh cắp sự bình an của chúng ta, khiến chúng ta kiệt sức về thể chất và thậm chí có thể khiến chúng ta bệnh. Nếu chúng ta lo lắng, thì chúng ta không tin cậy Chúa và không bước vào sự yên nghỉ của Ngài.

Thật là một giao dịch tuyệt vời mà Chúa đã cung cấp. Bạn trao cho Ngài tro bụi, Ngài ban cho bạn mão hoa. Bạn trao Ngài tất cả những lo lắng và bận tâm của mình, Ngài ban cho bạn sự bảo vệ, sự ổn định, nơi ẩn náu và niềm vui trọn vẹn—đặc ân được Chúa chăm sóc.


Chúa Giê-su không lo lắng, nên bạn cũng không cần phải lo lắng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon